Polimal VE 2MM

Nowy produkt

Żywica winyloestrowa posiada najlepsze właściwości chemooporne spośród wszystkich żywic wytwarzanych przez Grupę CIECH.

Więcej szczegółów

135,30 zł brutto

 • 5 kg
 • 50 kg

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Produkcja wyrobów wymagających dużej chemoodporność – laminatów, form, polimerobetonów i innych. Produkty wykonane z tej żywicy zachowują wysokie parametry wytrzymałościowe przy długotrwałym kontakcie ze środowiskiem agresywnym.

ZALETY STOSOWANIA

 • Dobre cechy przetwórcze
 • Dobra przesycalność włókna szklanego
 • Po utwardzeniu uzyskuje się suchą powierzchnię

DOSTĘPNE WERSJE

 • Polimal VE 2MM T – żywica tiksotropowana
 • Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

  Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Standardowy układ utwardzający na 1kg żywicy: 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% oraz 12 ml przyspieszacza aminowego DMA-10 oraz 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1.

  W niekorzystnych warunkach przetwarzania [niska temperatura, duża wilgotność] korzystniejsze jest stosowanie aminowego układu utwardzającego:

  - 1- 3% przyspieszacza DMA-10

  - 1-3% nadtlenku dibenzoilu 50% np. LuperoxÒ ANS-50.

  Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji

  Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

  Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

  Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

  Infor

  paratu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

  Utwardzanie żywicy winyloestrowej Polimal VE - 2MM wymaga stosowania specyficznego układu utwardzającego.

  Standardowym układem jest w przeliczeniu na 1 kg żywicy jest:

  - 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1%,

  - 12 ml Przyspieszacza aminowego DMA-10,

  - oraz 20 ml utwardzacza Luperox® K-1.

  Możliwe jest „odwrócenie” namiarów przyspieszaczy, tj. zastosowanie 12 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% i 6 ml DMA-10, uzyskując podobny czas żelowania jak w poprzednim układzie utwardzającym.

  Sterowanie czasem żelowania możliwe jest przez zmianę namiarów przyspieszaczy, z tym że konieczne jest zachowanie podanej powyżej proporcji pomiędzy nimi. Rezygnacja z tego warunku, np. zwiększenie namiaru tylko przyspieszacza kobaltowego nie będzie miało pozytywnego wpływu na skrócenie czasu żelowania, a w skrajnym przypadku znacznie wydłuży ten czas. Przy pracach szczególnie odpowiedzialnych zalecamy stosowanie jako utwardzacza Luperox K-12, nie powodującego pienienia żywicy.

  macja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Pre

 

Środowisko

wg. normy

Ocena

temp. °C

czas ekspozycji

kwas azotowy 25%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas fosforowy 75%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas fosforowy 75%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas fosforowy 85%

ADR

+

50

1 m-c

kwas solny stężony

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas solny stężony

ADR

+

50

1 m-c

kwas solny 20%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas siarkowy 70%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas siarkowy 70%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas mrówkowy 25%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas octowy 80%

PN-78/C89067

O

23

1 rok

kwas octowy 25%

PN-78/C89067

O

80

1 m-c

kwas octowy 50%

PN-78/C89067

-

80

1 m-c

kwas octowy 15%

ADR

+

50

1 m-c

kwas octowy 80%

ADR

+

50

1 m-c

woda utleniona 30%

ADR

+

50

1 m-c

wodorotlenek sodu 5%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

wodorotlenek sodu 5%

ADR

+

50

1 m-c

wodorotlenek sodu 40%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

wodorotlenek sodu 40%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

woda amoniakalna 15%

ADR

+

50

1 m-c

woda amoniakalna 25%

PN-78/C89067

O

23

1 rok

FeCl3 30%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

Fe2(SO4)3 roztwór nasycony

PN-78/C89067

+

23