Środki tiksotropujące

Środki tiksotropujące znajdują zastosowanie w przetwórstwie układów ciekłych o bardzo małej lepkości, np. przy powlekaniu za pomocą past lub laminowaniu z użyciem ciekłych żywic chemoutwardzalnych. Optymalny przebieg przetwarzania zapewnia mała lepkość układu w czasie nanoszenia oraz duża lepkość po naniesieniu zapobiegająca np. ściekaniu ze str...

Środki tiksotropujące znajdują zastosowanie w przetwórstwie układów ciekłych o bardzo małej lepkości, np. przy powlekaniu za pomocą past lub laminowaniu z użyciem ciekłych żywic chemoutwardzalnych. Optymalny przebieg przetwarzania zapewnia mała lepkość układu w czasie nanoszenia oraz duża lepkość po naniesieniu zapobiegająca np. ściekaniu ze stromych ścian formy. Taki wzrost lepkości (określany mianem tiksotropii) zapewnia najczęściej dodatek stałych substancji o dużym rozproszeniu (najlepiej koloidalnym) i dużej powierzchni właściwej, zwanych środkami tiksotropującymi.

Więcej

Środki tiksotropujące W tej kategorii nie ma produktów.